Neste program

Åpent program: 

Lederutvikling og kommunikasjon med sertifisering som coach​ starter 10. oktober

Fine@work starter høsten 2019 et nytt kull av vårt åpne program for lederutvikling. Programmet er en videreutvikling av vårt anerkjente sertifiseringsprogram i coaching for ledere.

 

Programmet fokuserer ledelse, kommunikasjon og coaching i organisasjoner, og tiltrekker seg ledere, lederkandidater, fagpersoner og erfarne konsulenter som ønsker å videreutvikle sin evne til å kommunisere og motivere, samt bli mer bevisst egen lederrolle.

Gjennom programmet bygger deltakerne kompetanse i å:

  • kommunisere klart og motiverende 

  • coache medarbeidere, kolleger og andre, både i fokuserte samtaler og gjennom løpende, daglig kommunikasjon

  • coache grupper, både i møter og ved samlinger

  • håndtere interessemotsetninger og konflikter på en konstruktiv måte

  • bygge dypere innsikt i lederrollen

  • styrke den enkeltes utøvelse av lederrollen

Coaching bidrar til å skape felles visjon og mål, bygge motivasjon, finne bedre løsninger og øke kvaliteten i beslutningsprosesser. Mennesker som blir coachet opplever økt selvtillit og bedret evne til prioritering og problemløsning. Ledere med coachingkompetanse meddeler at de styrker sin evne til selvledelse.

 

Gjennom programmet arbeider deltakere med egen lederrolle gjennom konkrete øvelser og hjemmeoppgaver. Deltakerne praktiserer kjerneferdigheter innen coaching, og lærer både basis- og videregående teknikker for individer og grupper. Teknikkene ses i lys av og integreres i rollen som leder. Programmet er faglig eklektisk og bygger på psykologiske retninger og teknikker som: kommunikasjonspsykologi, kognitiv psykologi, NLP, gruppepsykologi inkludert psykodrama, mindfulness mv. Metodikken settes i rammen av ledelse og coaching i organisasjoner. Etikk og rolleforståelse har en sentral plass i programmet.

Det gis individuell veiledning gjennom programmet. Programmet krever stor grad av deltakerinvolvering. Vi skaper et trygt rom for å kunne fokusere praktisk utforskning og vekst. Pedagogisk er programmet lagt opp med en veksling mellom korte faglige innspill, coachingdemonstrasjoner, praktisk trening og refleksjon. ​

Datoer for samlinger:

Samling 1: Bli kjent med basismodeller                 10. - 11. oktober 2019    

Samling 2: Ut på dypt vann - nå coacher vi!          14. - 15. november 2019     

Samling 3: Avanserte verktøy                                  16. - 17. januar 2020            

Samling 4: Raffinere og tilpasse                              19. mars 2020                       

Samling 5:  Fra trening til innsikt                            13. - 14. mai 2020                

Tidspunkt for hver samling: Dag 1 kl 0930-1600, dag 2 kl 0900-1330. 

Kurssted: Sentralt i Oslo, nært trafikknutepunkt

Pris: 43 345,- inkludert lunsj alle dager, kursmateriell og en fagbok.

Programmet er fritatt for mva.

Det er rom for et begrenset antall deltakere. Frist for påmelding er 20. september.

Programmet ledes av Nora Skavlan. Hun har mer enn 20 års erfaring innen organisasjons-, lederutvikling og coaching fra Deloitte, Right Management, IML og Fine at work. Hun har vært fagleder for coaching- og lederutviklingsprogrammer i internasjonale selskaper og andre store organisasjoner. Nora er utdannet siviløkonom fra NHH og MBA fra UC Berkeley, og hun har tilleggsutdanning innen gruppeledelse og pedagogikk. Nora er sertifisert professional coach, leadership coach og NLP Master Practitioner

Sertifisering som coach baserer seg på deltakelse på alle samlingene, gjennomføring av arbeid mellom samlingene inkludert coachingprosesser og samtaler i egen organisasjon, egenstudier av litteratur, bestått praktisk og skriftlig eksamen samt utvisning av god etisk vurderingsevne.

Tidligere deltakere sier dette om programmet Nora leder:

"Etter gjennomført coachingprogram står jeg stødigere i krevende samtaler; jeg håndterer utfordringene mer profesjonelt."

— HR-direktør

 

"Jeg bruker det jeg lærte daglig! Coachingprogrammet er et av de to beste og mest verdifulle kurs jeg har tatt.”— adm. dir.

 

”Et utrolig bra kurs med stort faglig og personlig utbytte. Utviklende – utforskende – unikt og utfordrende!” — leder

 

”Selv om jeg har vært leder i flere år og trodde jeg hadde en coachende lederstil, har jeg erfart at jeg hadde mye å lære. Nå føler jeg meg mye tryggere i rollen som coach og også som leder” — leder

 

”Et godt tilrettelagt program, en god strekker. Det gir virkelig gir innsikt i coaching, teori, praksis og farer.” — leder

 

“Coaching er en forbausende effektiv teknikk.” – personalsjef

 

 

For informasjon eller påmelding kontakt Nora Skavlan på nora@fineatwork.no, eller på

telefon 916 41 626.

Fine@work bistår deg i å tydeliggjøre og oppnå dine  mål.

Fine at work AS

org.nr. 998 232 465

tel +47 916 41 626

nora@fineatwork.no

  • Facebook Social Ikon