Fine@work kan bistå din organisasjon med HR-konsulenttjenester

Rådgivning innen HR

 

Fine@work bistår organisasjoner i endringsprosesser, inkludert 

 • strategisk endring

 • kulturutvikling

 • verdiutvikling

 • arbeidsmiljøundersøkelser

 • endringsledelse inkludert systemimplementering og prosessforbedringer

 • konflikthåndtering

 • nedbemanningsprosesser

Lederutvikling

 

Fine@work tilrettelegger for lederutviklingsprogram som speiler organisasjonens utfordringer. Vi har lang erfaring fra en rekke bransjer innen privat og offentlig sektor. Vår holdning er at ledelse kan læres. En god læringsprosess tilrettelegges bl.a. ved:

 • Å skape et trygt rom for refleksjon, deling og utforskning

 • Bistand til selvinnsikt og forståelse av egen rolle

 • Tilbakemeldinger fra kolleger, ledere og andre

 • Faglige innspill basert på organisasjonens behov. Temaer kan inkludere: relasjonell ledelse, rolleforståelse, kommunikasjon, den krevende samtalen, konflikthåndtering, innovasjon, endringsledelse og teamutvikling

 • Gjennom nettverksgrupper tilrettelegge for at ledere lærer av andre ledere

 • Tilbakemelding ved bruk av anerkjente test- og kartleggingsverktøy som: SPGR, Hogan Assessment System og Jungian Type Index (JTI)

Teamutvikling

 

Ledelse handler i sin essens om å skape resultater gjennom et team av medarbeidere. Vi støtter deg i ditt arbeid med å utvikle team. Gjennom vår erfaring bistår vi med et spekter av innfallsvinkler, som:

 • utarbeide fundament med formål og verdier for nye og etablerte team

 • strategiutvikling

 • rolleavklaring

 • konflikthåndtering

 • kommunikasjonstrening

Vi velger blant en rekke anerkjente analyseverktøy for å tilrettelegge for en god teamprosess

Coaching

 

Vi bistår ledere i individuelle utviklingsprosesser, inkludert 

 • karriereveiledning med utarbeiding av CV

 • innfasing i nye roller

 • rolleavklaring og vekst i eksisterende stillinger

 • teamutvikling og konflikthåndtering

 • selvutvikling ved bruk av en rekke verktøy

 • gründeraspirasjoner

 • work/life balance

 • seniorpolitikk

Fine at work AS

org.nr. 998 232 465

tel +47 916 41 626

nora@fineatwork.no

 • Facebook Social Ikon